top of page

Nuttige websites en telefoonnummers

Huisarts van wacht

www.w8post.be, 1733

Tandarts van wacht

www.tandarts.be, 0903 39969

Apotheek van wacht

www.apotheek.be

 

Reisadvies ITG

www.reisgeneeskunde.be

 

Medische informatie voor patiënten

www.gezondheidenwetenschap.be

www.thuisarts.nl

www.uzleuven.be/brochures-en-films

 

Antigifcentrum

www.antigifcentrum.be, 070245245

 

Diabetes

www.diabetes.be, 080096333

Kanker

www.allesoverkanker.be, 080035445

Vragen omtrent levenseinde

www.leif.be, 078151155

Tele-onthaal

www.tele-onthaal.be, 106

Zelfmoordlijn

www.zelfmoord1813.be, 1813

Rookstop

www.tabakstop.be, 080011100

Druglijn

www.druglijn.be, 078151020

SOA, anticonceptie

www.sensoa.be

 

Seksualiteit (jongerenwebsite)

www.allesoverseks.be

 

Holebifoon

www.holebifoon.be 0800 99 533

bottom of page