Nuttige websites en telefoonnummers

Huisarts van wacht

www.w8post.be, 1733

Tandarts van wacht

www.tandarts.be, 0903 39969

Apotheek van wacht

www.apotheek.be

 

Reisadvies ITG

www.reisgeneeskunde.be

 

Medische informatie voor patiënten

www.gezondheidenwetenschap.be

www.thuisarts.nl

www.uzleuven.be/brochures-en-films

 

Antigifcentrum

www.antigifcentrum.be, 070245245

 

Diabetes

www.diabetes.be, 080096333

Kanker

www.allesoverkanker.be, 080035445

Vragen omtrent levenseinde

www.leif.be, 078151155

Tele-onthaal

www.tele-onthaal.be, 106

Zelfmoordlijn

www.zelfmoord1813.be, 1813

Rookstop

www.tabakstop.be, 080011100

Druglijn

www.druglijn.be, 078151020

SOA, anticonceptie

www.sensoa.be

 

Seksualiteit (jongerenwebsite)

www.allesoverseks.be

 

Holebifoon

www.holebifoon.be 0800 99 533